Myslivci z Litohlav vypouštěli bažanty

15. 08. 2009 | † 27. 08. 2009 | kód autora: Jl5

Myslivost a ochrana přírody spolu úzce souvisejí. To si velice dobře uvědomují myslivci z Myslivecké společnosti Honebního společenstva Litohlavy – Klabava, kteří hospodaří na 721,5 hektarech, z čehož je 392 hektarů zemědělské půdy, 270 hektarů lesní půdy, 50,5 hektarů vodní plochy a 9 hektarů čítá plocha ostatní.V této honitbě realizují myslivci celou řadu opatření vedoucí k zachování stavů zvěře na odpovídající úrovni. Jedním z opatření je nejen výsadba zeleně za aktivní pomoci rokycanských ochránců přírody, ale i přímé vypouštění zvěře do honitby.


Po vypouštění kachen, divokých králíků se litohlavští myslivci pustili do vypouštění bažantů obecných, které pro tento účel nakoupili. Celá akce byla pečlivě naplánována do několika etap, přičemž vlastnímu vypouštění předcházela úprava vypouštěcího místa tak, aby odpovídalo potřebám bažantí zvěře. Vzhledem k tomu, že stavy drobné zvěře nejsou na Rokycansku příznivé, je chvályhodné, že se myslivci pouští do podobného projektu, který volně navazuje na předchozí aktivity. Mezi ně patří i čerpání dotací na myslivost, neboť na některá opatření v přírodě lze získat i finanční podporu ze státních prostředků.


Věřme tedy, že snahy litohlavských myslivců budou korunovány úspěchem v podobě znovuobnovení populace bažantí zvěře.
Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.